Bağlantılar

www.tse.gov.tr
www.iso.org
www.imo.org
www.din.de
www.jsa.or.jp
www.ansi.org
www.astm.org
www.ksa.or.kr
www.isri.org
Türk Standartları Enstitüsü
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Uluslararası Denizcilik Kurumu
Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu
Alman Standardizasyon Enstitüsü
Japon Standartları Birliği
Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI)
Amerikan Test ve Malzeme Kurumu (ASTM)
Kore Standartları Birliği
Hurda Geri Dönüşüm Endüstrileri Enstitüsü