Deniz Survey

Draft Survey muhtelif faktörleri içinde bulunduran bir ölçüm metodudur. Gemi kondisyonundan draft markalarına, gemi özellikleri, gemi yakıt ve balast tanklarının ölçümleri, gemi konstantı ve hava şartları gibi pek çok unsur sonuca tesir etmektedir. Kısaca ölçüm prosedürü aşağıdaki şekildedir;

 • Başlangıç ve Final Draft Markalarının Okunması
 • Deplasman Hesaplamaları
 • Başlangıç ve Final Balast / Yakıt Tanklarını Ölçümü
 • Hydrostatik ve Ölçüm Tablolarının Kontrolleri
 • Gemi Konstant Figürlerinin Doğruluğundan Emin Olunması

Sevkiyat Öncesi Ürün Kontrolü ; Ambalajlı ürünlerin ve proje yüklerinin stokta ya da liman sahasında paket listesine uygunluğu, ambalajlama, kondisyon, markalama kontrolleri yapılarak, stok sahası koşulları ve hava durumları ile birlikte fotoğraflanarak rapor edilmesi işlemidir.

PRESHIPMENT
KUMPAS

Müşterilerin talepleri doğrultusunda, uluslar arası standartlarca onaylanmış güncel ekipmanlarla donanımlı, yüksek kalifiyeli Sörveyörlerimiz, 7 gün / 24 saat / 365 gün prensibi ile tüm tahmil tahliye süreci boyunca hazır bulunularak, tüm genel kargo tipi ürünlerin kontrolleri itina ile yapılmaktadır.
Ekibimiz, yükleme öncesi Ultrasonicekipmanlarını kullanarak, gemi ambar kapaklarının kontrollerini yapmaktadır. Ayrıca, gemi ambarlarının yükleme öncesi boş uygunluk kontrolleriyle de kargoların kondisyonları, deniz suyu kalıntısı yönünden de, AGNO3 kullanılarak kontrol edilir. Gemi ambar kapak contaları, drenaj kanalları, manholler ve ambar kapaklarındaki tüm birleşim noktaları Sörveyörlerimiz tarafından itina ile kontrol edilerek müşterilerimizin hakları korunacak şekilde önlemler alınması yönünde zamanında müdahalelerle yapılır. Bu safhaları gösteren dijital çekilmiş fotoğraflar final raporumuza eklenir.

CSC Belgelendirme Convention for Safe Containers Uluslararası Anlaşma kapsamında Konteyner Taşıyıcı çerçevelerin güvenli olduğuna dair belgelendirmedir. CSC Belgesini bu alanda yetkilendirilmiş kuruluşlar yapabilir.

 • Konteynerin Kabulü, Kontrolü, (CSC)
 • Yüklemeye Uygunluğunun Tespiti, Raporlanması,
 • Miktar ve Kalite Belgesi Düzenlenmesi
 • Yüklemeye Nezaret
 • Mühürleme

Ağırlığı ve/veya ölçüleri itibariyle standart araç ve ekipmanlar kullanılarak (TIR, konteyner, vb..) taşınması mümkün olmayan gabari dışı yüklerin lojistiğinde özellikli nakliye, vinç, montaj gibi çözüm ve elleçleme gerektiren, denizyolu, karayolu, havayolu taşımacılığını vasıtaları kullanılmaktadır.

Sektörel olarak özel elleçleme kriterleri olan, özel bir operandum gerektiren işler de Proje Kargo taşımacılığı altında takip ediliyor. (savunma sanayii yükleri, sondaj sahası lojistiği, kuru yük kiralama, fabrika sökme taşıma vb.).

Incomar Gözetim olarak hem yurtiçi, hem uluslararası Proje Kargo taşımacılığında hizmet verdiğimiz alanlar ;

Port Kaptanlık Hizmetleri,
İstif Planları Hazırlanması
Hazırlanan plana uygun yükleme yapılmasının sağlanması,
Yükleme veya tahliye esnasında hasar tespitleri yapılması,
Etiket/Numaralandırma kontroleri,
Yükün Paket Listesine uygun yüklenmesinin sağlanması

Gemi kurtarma yardımına ihtiyaç duyan, hareketten yoksun olması durumunda uygulanan Çeki işlemi, çeken Römorkörün çekmeye, çekilen Geminin ise çekime uygun olup olmadığı ve Çeki Planı kontrol edilerek “Çeki Sertifikası / Towage Certificate” düzenlenir.

SİGORTA EKSPERTİZ

 • Hasar Ekspertizi
 • Nakliyat emtia ve tekne
 • Tekne ve makina
 • Yangın
 • Mühendislik, teknoloji
 • Tarım

GEMİ/TEKNE, MAKİNE EKSPERTİZ

 • Tekne ve makina yapısının incelenmesi ve durum tespiti
 • Seyir cihazlarının yeterliliğinin incelenmesi
 • Haberleşme cihazlarının yeterliliğinin kotrolü
 • Gemi sertifikalarının incelenmesi
 • Güvenlik yeterliliğinin incelenmesi
 • Seyir sahasına ait haritaların yeterliliğinin incelenmesi
 • Seyir sahasına ait denizcilik yayınlarının yeterliliği
 • Ticari ve teknik durum ve değer tespit

EMTIA HASAR TESPİTİ

 • Sigortacı ve yük sahibi adına hasar tespit hizmetleri
 • Yükün incelenmesi
 • Yükteki fiziki hasarın tespiti
 • Ambalaj şeklinin incelenmesi
 • Hasar nedeninin, boyutunun ve değerinin tespiti
 • Taraflarca hazırlanmış olan belgelerin incelenmesi
 • Hasarlı emtianın değerlendirilmesi
 • Rapor tanzimi

TEKNE DEĞER ve DURUM TESPİTİ

 • Tekne ve makina yapısının incelenmesi ve durumunun tespiti
 • Navigasyon aletlerinin yeterliliğinin incelenmesi
 • Haberleşme cihazlarının yeterliğinin kontrolü
 • Gemi sertifikalarının incelenmesi ve eksikleri
 • Güvenlik yeterliliğinin incelenmesi
 • Piyasa standartlarındaki değer tespitinin yapılmasi
 • Seyir sahasına ait denizcilik yayınlarının yeterliliği
 • Rapor tanzimi

Ekspertiz servisimiz yurt içi veya yurtdışında geniş bir servis ağına sahip olup, hasar ihbarını takip eden 24 saat içerisinde olay yerinde olmayı garanti eder. (AVRUPA, A.B.D. CIS)

 • Gemi Kıymet Takdir Surveyleri
 • P&I Klüpler ve Sigortacılar adına Kira Giriş/Çıkış, Kondisyon ve Takip Surveyleri
 • Tekne ve Makine Surveyleri
 • Yükleme Öncesi / Sonrası Kargo Surveyleri
 • Hasar Surveyleri

 • Yükleme Öncesi veya Sonrası Genel Kondisyon Tespitleri
 • Bunker / İhrakiye Miktar Tespitleri
 • Tahliye Esnasında ve Yükleme Sonrasında Hasar Surveyleri Tespit Hizmetleri
 • Gemide Yapılacak Hasar Onarımlarına Nezaret Edilmesi, Hasar Bedeli Oluşturulması, Tamir Ekibi Oluşturulması
 • Hasar Tespitlerinin Yapılması
 • Gemi Kira Giriş Çıkışlarının Belgelendirilmesi
 • Hasar Halinde, Tamir Sonrası, Gemi Kaptanından “Hasarsızlık” Raporu Alınması
 • Taraflar Arasında, Hasarlar ile İlgili Final Mutabakat Sağlanması

Armatörler, gemi kiracıları, yük sahipleri, sigorta firmaları ve P&I firmaları adına, gemi ambar kapaklarının sızdırmazlık kontrolleri, Ultrasonik Ambar Sızdırmazlık Tespitleri ile yapılır ki genel kargo hasarları, ve kargo hasar ihbarları sıklıkla ambar kapaklarındaki ve ambar girişlerindeki lastik contaların eskimesi sonucu oluşan bu tipteki sızıntılardan kaynaklanmaktadır.

Kalifiye Surveylerimiz tarafından bu hayati kontrollerin yapılması esnasında Cygnus-Hatch Sure Dedectors kullanılmaktadır. Bu konudaki kalifiye Surveylerimize, Cygnus IIMS, UK tarafından eğitimleri verilmiştir.