Gözetim Hizmetleri

Ürün çeşitlerine göre yükleme ve tahliye operasyonlarına nezaret edilerek ,Miktar, Kalite Tespitleri ve Numune alma hizmetlerini içeren gözetim işlemleri
• Lot numunesi alınması
• Analiz için, Lot numunelerinden Temsili numuneler hazırlanması
• Hazırlanan numunelerin Laboratuvara sevk edilmesi
• Analizlere nezaret
• Kantar gözetimi
• Draughtsurvey
• Kargo hasar surveyi
• Mühürleme / mühür açma