Çeki Sertifikası

Gemi kurtarma yardımına ihtiyaç duyan, hareketten yoksun olması durumunda uygulanan Çeki işlemi, çeken Römorkörün çekmeye, çekilen Geminin ise çekime uygun olup olmadığı ve Çeki Planı kontrol edilerek “Çeki Sertifikası / Towage Certificate” düzenlenir.