CSC

CSC Belgelendirme Convention for Safe Containers Uluslararası Anlaşma kapsamında Konteyner Taşıyıcı çerçevelerin güvenli olduğuna dair belgelendirmedir. CSC Belgesini bu alanda yetkilendirilmiş kuruluşlar yapabilir.

  • Konteynerin Kabulü, Kontrolü, (CSC)
  • Yüklemeye Uygunluğunun Tespiti, Raporlanması,
  • Miktar ve Kalite Belgesi Düzenlenmesi
  • Yüklemeye Nezaret
  • Mühürleme