Demir Çelik

demir çelik ölçüm

  • Kalite ve Miktar tespitleri, lot bazında numune alınması ve analiz için numunelerin hazırlanması
  • Boyut ve Fiziksel testlerin yapılması, kimyasal testlerin bağımsız bir laboratuvarda analizlerinin organize edilmesi
  • Analizlere nezaret edilmesi, ve tartım esnasında ağırlık tespitine nezaret edilmesi
  • Paketli ürünlerin paket ve markalama kontrolleri
  • Yükleme / tahliye esnasında Hasar Surveyi Hizmetleri, Ambar Kapakları mühür takılması ve çıkarılması hizmetleri