Draft Survey

Draft Survey muhtelif faktörleri içinde bulunduran bir ölçüm metodudur. Gemi kondisyonundan draft markalarına, gemi özellikleri, gemi yakıt ve balast tanklarının ölçümleri, gemi konstantı ve hava şartları gibi pek çok unsur sonuca tesir etmektedir. Kısaca ölçüm prosedürü aşağıdaki şekildedir;

  • Başlangıç ve Final Draft Markalarının Okunması
  • Deplasman Hesaplamaları
  • Başlangıç ve Final Balast / Yakıt Tanklarını Ölçümü
  • Hydrostatik ve Ölçüm Tablolarının Kontrolleri
  • Gemi KonstantFigürlerininDoğruluğundanEmin Olunması.