Ekspertiz

SİGORTA EKSPERTİZ

 • Hasar Ekspertizi
 • Nakliyat emtia ve tekne
 • Tekne ve makina
 • Yangın
 • Mühendislik, teknoloji
 • Tarım

GEMİ/TEKNE, MAKİNE EKSPERTİZ

 • Tekne ve makina yapısının incelenmesi ve durum tespiti
 • Seyir cihazlarının yeterliliğinin incelenmesi
 • Haberleşme cihazlarının yeterliliğinin kotrolü
 • Gemi sertifikalarının incelenmesi
 • Güvenlik yeterliliğinin incelenmesi
 • Seyir sahasına ait haritaların yeterliliğinin incelenmesi
 • Seyir sahasına ait denizcilik yayınlarının yeterliliği
 • Ticari ve teknik durum ve değer tespit

EMTIA HASAR TESPİTİ

 • Sigortacı ve yük sahibi adına hasar tespit hizmetleri
 • Yükün incelenmesi
 • Yükteki fiziki hasarın tespiti
 • Ambalaj şeklinin incelenmesi
 • Hasar nedeninin, boyutunun ve değerinin tespiti
 • Taraflarca hazırlanmış olan belgelerin incelenmesi
 • Hasarlı emtianın değerlendirilmesi
 • Rapor tanzimi

TEKNE DEĞER ve DURUM TESPİTİ

 • Tekne ve makina yapısının incelenmesi ve durumunun tespiti
 • Navigasyon aletlerinin yeterliliğinin incelenmesi
 • Haberleşme cihazlarının yeterliğinin kontrolü
 • Gemi sertifikalarının incelenmesi ve eksikleri
 • Güvenlik yeterliliğinin incelenmesi
 • Piyasa standartlarındaki değer tespitinin yapılmasi
 • Seyir sahasına ait denizcilik yayınlarının yeterliliği
 • Rapor tanzimi

Ekspertiz servisimiz yurt içi veya yurtdışında geniş bir servis ağına sahip olup, hasar ihbarını takip eden 24 saat içerisinde olay yerinde olmayı garanti eder. (AVRUPA, A.B.D. CIS)