Genel Müdür Taahhüdü

Kalite Politikamıza uygun olarak kuruluşumuzdaki tüm çalışanlarımızın yaptıkları işler itibarı ile kurulan Kalite Yönetim Sistemi’ni sürdürmek ve sürekli olarak geliştirmek için kaynakların temin edilmesi ve tüm çalışanlarımızın katılımlarını sağlamak yönetimimizin sorumluluğundadır.

Kuruluşumuzun muayene faaliyetleri; tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenilirlik ilkelerine sadık kalınarak yürütülür.

Kalite Yönetim Sistemi içerisinde yer alan tüm dokümanlara INCOMAR personelinin uyması zorunludur.

INCOMAR, ISO 9001:2015 ve TS EN ISO/IEC 17020 standardı çerçevesinde verilecek tüm muayene hizmetlerini hizmet kapsamında yer alan ilgili diğer tüm standart, norm ve belirlenmiş akreditasyon sistemine uygun olarak gerçekleştireceğini, muayene faaliyetlerinin tüm sorumluluğunu üstlenerek sürdüreceğini ve bu hizmet anlayışından ödün vermeyeceğini beyan eder. Muayene çalışmalarını yeterlilik, tarafsızlık, bağımsızlık ve doğruluk ilkeleri doğrultusunda, müşterilerinin, kanunlara ve mevzuatlara, yasal otoritelerin veya kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde gerçekleştireceğini, INCOMAR yönetici ve personelinin her türlü idari, ticari, mali ve teknik iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak bulunduğunu ve bu tür bağlantılardan kesinlikle uzak tutulacağını ve muayene hizmetlerini tehlikeye atacak hiçbir faaliyete girmeyeceğini, muayene personelinin sabit ücretle çalıştığını, aldıkları ücretin muayene sayısı ile ilgili olmadığını, muayene prosedürlerinin, INCOMAR dışındaki kişiler veya organizasyonlar tarafından muayene sonuçlarına müdahale edilemeyecek şekilde yürütüldüğünü, gerekli olan mali, teknolojik ve insan kaynağı imkanlarının yaratılmasının INCOMAR sorumluluğu altında olduğunu, müşterilere ait gizli bilgilerin, rapor, test ve kalibrasyon sonuçları ve tescilli hakların korunacağını, öneri, şikayet ve itirazların değerlendirileceğini, personelin güvensizlik yaratacak herhangi bir faaliyette bulunmasının önleneceğini, bu şartlar çerçevesinde TC. Ekonomi Bakanlığı 2015-24 sayılı B tipi Uluslararası Gözetim Şirketi , ISO 9001:2015 ve TS EN ISO/IEC 17020 Ek A’da öngörülen A Tipi-Üçüncü Taraf Muayene Kuruluşu asgari kriterlerini karşılayan INCOMAR bütün bunların güvenceye alındığını, risk temelli düşünceyi benimseyerek bu riskleri fırsata çevirmeyi ve bu şekilde sistemin etkinliğinin devamının sağlandığının güvence altına almayı taahhüt eder.

Metin Yazıcı
GENEL MÜDÜR