KURUMSAL

INCOMAR Gözetim Ekspertiz Hizmetleri Ltd. Şti’nin Kalite Politikası; Üçüncü taraf A Tipi Muayene Kuruluşu olarak sunduğu muayene hizmetlerini, organizasyon ve faaliyetleri ile ilgili olan ve ISO 9001:2015 ve ISO 17020:2012 sistemlerinde amaçlanan sonuçlara ulaşmayı sağlayacak iç ve dış hususlarını belirlemiştir. Kuruluşumuz stratejik hedef ve risklerini belirleyerek kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmaktadır.

Ulusal ve/veya Uluslararası Standart veya tanımlanmış muayene metotlarına göre, iyi mesleki teknik uygulama koşullarını sağlayarak mümkün olan en kısa sürede ve yasal şartlara uygun olarak, tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenilirlik ilkelerini esas alarak gerçekleştirmektir.

Kuruluşumuzun temel hedefi; konusunda sürekli olarak eğitilen uzman personeli ile muayene metot ve standartlarına uygun cihazları kullanmak, müşterilerden gelen talepleri beyan ettiğimiz hizmet standartlarına göre mümkün olan en üst seviyede karşılamak, muayenelerin hassasiyetle sonuçlandırılabilmesi için gerekli referans/standart malzemeleri kullanmak, yapılan izleme çalışmaları ile muayene sonuçlarının kalitesinin teminini etkin kılmak, müşteri memnuniyetini temel ilke sayarak, oluşması muhtemel müşteri şikâyetlerini en az seviyeye indirmek ve ortadan kaldırmaktır.

Kuruluşumuzun amacı; Kalite Yönetim Sistemini tüm personelin katılımıyla etkin bir şekilde uygulayarak, muayene sonuçlarını olumsuz yönde etkileyen tüm faktörleri ortadan kaldırmaktır.

INCOMAR Gözetim Ekspertiz Hizmetleri Ltd. Şti’nin personelinin tamamı; TS EN ISO/IEC 17020 ve TS EN ISO 9001 standartlarının şartlarına uygun olarak hazırlanmış politika ve prosedürlere uygun olarak çalışır ve Incomar Gözetim Ekspertiz Hizmetleri Ltd. Şti’nin üst yönetimi TS EN ISO/IEC 17020 ve TS EN ISO 9001 standardına uymayı ve kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapacağını taahhüt eder.

Metin Yazıcı
GENEL MÜDÜR