P&I

  • Gemi Kıymet Takdir Surveyleri
  • P&I Klüpler ve Sigortacılar adına Kira Giriş/Çıkış, Kondisyon ve Takip Surveyleri
  • Tekne ve Makine Surveyleri
  • Yükleme Öncesi / Sonrası Kargo Surveyleri
  • Hasar Surveyleri