Ultrasonik Ambar Kapak Sızdırmazlık Testi

Armatörler, gemi kiracıları, yük sahipleri, sigorta firmaları ve P&I firmaları adına, gemi ambar kapaklarının sızdırmazlık kontrolleri, Ultrasonik Ambar Sızdırmazlık Tespitleri ile yapılır ki genel kargo hasarları, ve kargo hasar ihbarları sıklıkla ambar kapaklarındaki ve ambar girişlerindeki lastik contaların eskimesi sonucu oluşan bu tipteki sızıntılardan kaynaklanmaktadır.

Kalifiye Surveylerimiz tarafından bu hayati kontrollerin yapılması esnasında Cygnus-Hatch Sure Dedectors kullanılmaktadır. Bu konudaki kalifiye Surveylerimize, Cygnus IIMS, UK tarafından eğitimleri verilmiştir.