Yükleme Survey

Müşterilerin talepleri doğrultusunda, uluslar arası standartlarca onaylanmış güncel ekipmanlarla donanımlı, yüksek kalifiyeli Sörveyörlerimiz, 7 gün / 24 saat / 365 gün prensibi ile tüm tahmil tahliye süreci boyunca hazır bulunularak, tüm genel kargo tipi ürünlerin kontrolleri itina ile yapılmaktadır.
Ekibimiz, yükleme öncesi Ultrasonicekipmanlarını kullanarak, gemi ambar kapaklarının kontrollerini yapmaktadır. Ayrıca, gemi ambarlarının yükleme öncesi boş uygunluk kontrolleriyle de kargoların kondisyonları, deniz suyu kalıntısı yönünden de, AGNO3 kullanılarak kontrol edilir. Gemi ambar kapak contaları, drenaj kanalları, manholler ve ambar kapaklarındaki tüm birleşim noktaları Sörveyörlerimiz tarafından itina ile kontrol edilerek müşterilerimizin hakları korunacak şekilde önlemler alınması yönünde zamanında müdahalelerle yapılır. Bu safhaları gösteren dijital çekilmiş fotoğraflar final raporumuza eklenir.