Kira Giriş Çıkış

  • Yükleme Öncesi veya Sonrası Genel Kondisyon Tespitleri
  • Bunker / İhrakiye Miktar Tespitleri
  • Tahliye Esnasında ve Yükleme Sonrasında Hasar Surveyleri Tespit Hizmetleri
  • Gemide Yapılacak Hasar Onarımlarına Nezaret Edilmesi, Hasar Bedeli Oluşturulması, Tamir Ekibi Oluşturulması
  • Hasar Tespitlerinin Yapılması
  • Gemi Kira Giriş Çıkışlarının Belgelendirilmesi
  • Hasar Halinde, Tamir Sonrası, Gemi Kaptanından “Hasarsızlık” Raporu Alınması
  • Taraflar Arasında, Hasarlar ile İlgili Final Mutabakat Sağlanması